Book
Dutch

De Balkan

Simon Adams (author)
In series:
Target audience:
12-14 years and up

Reviews

De serie 'Flitslicht' onderzoekt "brandhaarden in de wereld", waar regionale conflicten diepe historische wortels hebben en daardoor "generaties lang blijven sudderen". Met informatieve tekst (telkens twee pagina's over zestien historische feiten), foto's, kaartjes, een chronologisch overzicht per behandeld aspect en treffende citaten, willen de boeken helpen "de geschiedenis achter de krantenkoppen te begrijpen". In de eerste uitgaven, De Balkan en Israël en Palestina, worden streken beschreven -- in zuidoostelijk Europa het Midden-Oosten -- die al eeuwenlang een slagveld waren.

Bij de naam 'Balkan' denkt niemand aan rust, vrede en veiligheid. In de geschiedenisles vernemen de leerlingen dat de Eerste Wereldoorlog gegroeid is uit een incident in Sarajevo in de Balkan. Politici met wat culturele bagage nemen ooit wel eens het woord 'balkaniseren' in de mond, als ze bedoelen dat je een land in een chaotische toestand brengt door het te verdelen in kleine, elkaar vijandige…Read more
De geschiedenis beschrijven van de Balkan vanaf de Romeinse tijd, en dat in zo'n 40 blz., is een schier onmogelijke taak. Die missie is dan ook maar zeer ten dele geslaagd. Mede dankzij chronologische overzichten aan het eind van elk hoofdstuk staan de gebeurtenissen weliswaar op een rijtje, maar het bestek is te beperkt om verbanden, oorzaken en gevolgen bloot te leggen. De, zoals gebruikelijk, rijk in kleur geïllustreerde tekst komt begrijpelijkerwijze niet veel verder dan het aanstippen van de feiten. Die zijn, ook letterlijk, in kaart gebracht, maar verder dan zeer grove, grote lijnen, veel namen en veel jaartallen komt het eigenlijk niet. Ook niet m.b.t. de jongste geschiedenis waarop natuurlijk de nadruk valt. Met verklarende woordenlijst en register.