Book
Dutch

De aarde heeft het te warm...

+1
De aarde heeft het te warm...
×
De aarde heeft het te warm... De aarde heeft het te warm...

De aarde heeft het te warm...

Target audience:
9-11 years and up
Er wordt uitgelegd welke gevolgen het opwarmen van de aarde heeft op het evenwicht in de natuur. Prentenboek met paginagrote kindertekeningen in kleur. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.
Title
De aarde heeft het te warm...
Author
Katrien Van Liempt
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds/Infodok, 2008
32 p. : ill.
ISBN
9789059082663 (hardback)

Reviews

Dit boek van Katrien van Liempt wil kinderen vanaf zes jaar laten kennismaken met het broeikaseffect. De aarde heeft het nl. te warm, en dat is niet goed voor de dieren, de planten, het klimaat en de mensen. In het boek lees je dat de mens in de loop der tijden al heel wat veranderd heeft aan de natuur en het milieu. Er wonen ook alsmaar meer mensen, die alsmaar meer energie gebruiken. Zodanig veel dat zelfs de temperatuur op aarde stilaan verhoogt, schrijft Van Liempt. Met De aarde heeft het te warm wil ze niet alleen laten zien wat de opwarming van de aarde betekent voor de mens en de natuur, ze wil ook aantonen welke mogelijke oplossingen er zijn om haar te stoppen.
Het boek is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Dat heeft niet enkel te maken met het thema, maar ook met de woordenschat. Antwoorden op moeilijke vragen over de gevolgen van het broeikaseffect of het herstellen van het evenwicht in de natuur worden in beeld gebracht met paginagrote prenten, die begeleid w…Read more
In dit oblong prentenboek probeert de auteur de stelling 'het opwarmen van de aarde zorgt voor een broeikaseffect waardoor het evenwicht in de natuur weg is' op eenvoudige wijze uit te leggen aan jonge kinderen. Op twee naast elkaar liggende bladzijden staat steeds een kindertekening, verdeeld over twee bladzijden, met niet altijd eenvoudige uitleg (lastige woorden) in enkele zinnen. Bij de illustraties staan 'kinderlijk' handgeschreven omschrijvingen. Irritant en weinig zorgvuldig voor de doelgroep is dat van deze woorden alle rondjes zijn dichtgekleurd. En dat is eigenlijk het manco van dit goedbedoelde en kleurig uitgevoerde boek. Er wordt teveel aandacht besteed aan het 'leuk' maken (verschillende lettertypes, tekeningen, grafiekjes) van het boek dat de belangrijke boodschap ondergeschikt wordt aan het puzzelen om samenhang te krijgen in alle gegevens. En dat is jammer want het onderwerp is buitengewoon actueel. Achterin zijn (lastig te lezen) uitleg van enkele moeilijke woorden o…Read more

De aarde heeft het te warm

De opwarming van de aarde helder verklaren aan jonge kinderen en alternatieven geven om het tij te keren, het is geen sinecure om dit te doen zonder te vervallen in holle clichés. Toch mag deze poging van Katrien van Liempt er best zijn, want zij slaagt erin. De opbouw van het boek is helder en duidelijk. Na een kleine duik in de geschiedenis rond de temperatuur van de aarde, worden de oorzaken van de opwarming eenvoudig uitgelegd. Tegelijkertijd wordt ook geduid wat het aandeel van de mensheid hierin is. Daarna komen de gevolgen van deze opwarming aan bod. En net als je als lezer/kijker denkt: dit wordt een niet te stoppen catastrofe, geeft de auteur je een heleboel mogelijke manieren (de ene al wat kinderlijker dan de andere) om de opwarming af te remmen en de aarde te redden. Om tenslotte te eindigen in hoop en schoonheid. Dit alles gebeurt met heldere en eenvoudige woorden en grappige illustraties. Dankzij deze humor blijft het verhaal licht en luchtig. Een geslaagde oproep tot he…Read more