Boek
Nederlands

De schaduw van de bevrijding : België 1944-1945

Peter Schrijvers (auteur)
+1
De schaduw van de bevrijding : België 1944-1945
×
De schaduw van de bevrijding : België 1944-1945 De schaduw van de bevrijding : België 1944-1945

De schaduw van de bevrijding : België 1944-1945

In september 1944 slaagden de geallieerden erin België te bevrijden. Op beklijvende wijze doet Peter Schrijvers het verhaal van de vernederende Duitse aftocht, een vaak machteloos Belgisch verzet en de euforische verwelkoming van de Angelsaksische bevrijders. 
Na de bevrijding bleven de geallieerde troepen massaal aanwezig. En hoewel hun populariteit groot bleef, is het verhaal van die per

Titel
De schaduw van de bevrijding : België 1944-1945
Auteur
Peter Schrijvers
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Manteau, 2008
368 p. : ill.
ISBN
9789022321904

Besprekingen

In dit boek gaat Peter Schrijvers, professor Amerikaanse en internationale geschiedenis in Sydney, dieper in op de bevrijding van België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij dat alles steunt de auteur op nieuw bronnenmateriaal en talloze (geschreven en fotografische) getuigenissen. In zes hoofdstukken en een epiloog behandelt Schrijvers telkens een specifiek thema. Aan bod komen o.m. de Duitse aftocht, de situatie van de Belgische verzetsgroepen en de euforie van de Belgische bevolking in september 1944. De auteur weerlegt echter ook het louter positieve beeld dat er over de bevrijding bestaat. Zo wordt heel wat aandacht besteed aan de impact die de aanwezigheid van de geallieerden na de bevrijding had op de Belgische samenleving, en aan de onvrede die daarover ontstond. Een boeiende, vlot geschreven studie, waarin heel wat minder bekende historische feiten op een bevattelijke wijze worden geduid. Vooraan twee kaartjes; achteraan volgen een uitgebreide bibliografie, en registers op pla…Lees verder